Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Số Tướng 123123
Rank B.Kim
Số Skin 12312
Ngọc 3123
123,213đ
Số Tướng 1010
Rank C.Thủ
Số Skin 101010
Ngọc 101010
1,010đ
Số Tướng 100
Rank T.Anh
Số Skin 200
Ngọc 200
2,000,000đ